Unknown Component
civid: 5f74f731e1d91547d61722bc
name: plugins_common_social_share (widget)

Byvandring: kalvskinnets mørke historie

Når vi ligger på plenen i Museumsparken utenfor Vitenskapsmuseet ved NTNU og leser til eksamen i mai, eller leker i snøen med barn eller barnebarn i Ilaparken en helt vanlig søndag i mars, streifer det sjelden tankene våre at i nettopp dette området av byen ligger det sterke historier og skjebner i lufta.Visste du at på Kalvskinnet lå et sukkerraffineri som var tuftet på Afrikansk slavehandel eller at det ble bedrevet tvangsarbeid på Tukthuset bort i gata? Og vet du hvor galgebakken i Ila lå? Der foregikk Trondheims siste heksebrenning i 1674.Bli med på en byvandring i området Kalvskinnet til Ila og hør mer om den mørke delen av Trondheims historie.Begrenset antall plasser. Kjøp billetter i vår nettløsning: Kjøp billetter Oppmøte utenfor Vitenskapsmuseets hovedinngang. PRISER:• Voksne: 125 kr• Barn (6-16), student og honnør: 70 kr• Familie (maks fem personer): 325 kr• Funksjonshemmedes ledsagere: Gratis• ICOM, Ecsite, Norges museumsforbund: Gratis

Last Updated: 09/12/2023

Source: Hva skjer kalender

Your recently viewed pages