Skip to main content
Unknown Component
civid: 5f74f731e1d91547d61722bc
name: plugins_common_social_share (widget)

Franz Kafka: "Tapte fragmenter"

Register
I 2024 er det hundre år siden den tyskspråklige forfatteren Franz Kafka døde. I den anledning ønsker Litteraturhuset velkommen til feiringen av nyoversettelsen av Franz Kafkas bok "Tapte fragmenter".

"Tapte fragmenter" består av korte tekster som aldri har vært oversatt til norsk før. Utvalget, oversettelsen fra tysk og etterordet er skrevet av Asbjørn Stenmark og Arild Vange i fellesskap. Oversetterne har ønsket å skape en motvekt til oppfatningen av Kafka som «angstens og ensomhetens dikter». Ved å presentere en annen Kafka enn den kanoniserte «mørkemannen» vil utvalget bidra til å nyansere og differensiere bildet av Kafka og hans forfatterskap. Kafka var ikke minst en leken og humoristisk forfatter. Boken presenterer en forfatter som i stedet for å bukke under for verdens åk, heller ler og leker med den.

Litteraturhuset har invitert de to oversetterne til en samtale om Kafka og hans verden. Samtalen ledes av Suzanne Bordemann.

Asbjørn Stenmark er forfatter, oversetter og lektor. Han debuterte i 2006 med prosaboken Pølsedrømmer og fulgte opp diktsamlingen Bikkjeevangeliet i 2016. Hans hittil siste bok er romanen Krill (2022). I 2019 gjendiktet han et utvalg dikt av den tyske lyrikeren Jan Wagner i Selvportrett med bisverm.

Arild Vange er forfatter og oversetter. Han debuterte i 1990 og har siden utgitt en lang rekke romaner, diktbøker, tekst-/billedbøker og sakprosa. Arild Vange vant NTNUs litteraturpris 2019 for boken Med Livet i luftene. Arild Vange har oversatt og gjendiktet en rekke tyskspråklige forfattere, deriblant Franz Kafka, Yoko Tawada, Georg Trakl, Anja Utler, Peter Waterhouse og Nora Gomringer.

Suzanne Bordemann er førsteamanuensis i tyskspråklig litteratur ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Hun har skrevet boken Jon Fosses frühe Dramen und ihre Rezeption in norwegischen und deutschsprachigen Medien om resepsjonen av Jon Fosses tidlige dramatikk i tyske og norske medier. Dessuten har hun publisert en rekke artikler om tyskspråklig litteratur.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19.00-20.30
Inngang: 150/100

Foto: Wikimedia Commons/public domain

Last Updated: 06/11/2024

Source: Hva skjer kalender

Your recently viewed pages