Unknown Component
civid: 5f74f731e1d91547d61722bc
name: plugins_common_social_share (widget)

Frokostmøte: Små skritt, stor forandring.

Bærekraft og grønn omstilling har blitt avgjørende temaer i dagens samfunn, og betydningen for næringslivet kan ikke undervurderes. Bedrifter som lykkes med grønn omstilling, har en unik mulighet til å oppnå konkurransefordeler og opprettholde langsiktig suksess. En tydelig og troverdig bærekraftstrategi kan styrke omdømmet, øke tilliten og sikre lojalitet fra kunder. 08.00- 08.20 Frokost med utvalgte produkter fra Norsk Kylling08.20 VelkommenSvend Hov, daglig leder NiT Midtre GauldalRevitalisering av Norsk Kylling, Hilde Talseth, direktør bærekraftig innovasjon Norsk kylling ASHistorien om Norsk Kylling med fokus på omstilling, strategi og prosjekter Bedriftspresentasjon Norsk Emballasje, Roar Øien, salgs-/markedssjef Norsk EmballasjeTar sats og dobler areal for produksjon av miljøvennlig emballasjeBærekraftansvarlig Sparebank 1 SMN, Jan-Eilert NilsenGrønn visjon, bærekraftig handling. Sparebank 1 avdekker nøkkelfunn fra Norges største bærekraftundersøkelse. Hvordan jobber Sparebank1 med å omstille seg og hvordan kan de hjelpe deg med å komme i gang med bærekraftarbeidet?Bærekraftig omstilling for små og mellomstore bedrifter, Torstein Langeland, bærekraftsansvarlig i NiTBærekraftsbarometeret fra Sparebank1 viser at små og mellomstore bedrifter henger etter i det grønne skiftet. Torstein ser nærmere på hvorfor, hva bedriftene kan gjøre selv og hva som trengs fra kommunen og fylkeskommunen for at hele næringslivet skal få være med i det grønne skiftePaneldiskusjon om grønn omstilling og samarbeid.Representanter fra Norsk Kylling, Lillerønning snekkerfabrikk, Midtre Gauldal kommune og Sparebank 1 om fokus på bærekraft og grønn omstilling i deres respektive sektorer, samt nøkkelfaktorer for å lykkes.Diskusjonen ledes av Torstein Langeland, NiT.Få plasser. Først til mølla!Politikere og ansatte i offentlig sektor vil få medlemspris ved deltagelse på våre møter

Last Updated: 07/31/2023

Source: Hva skjer kalender

Your recently viewed pages