Unknown Component
civid: 5f74f731e1d91547d61722bc
name: plugins_common_social_share (widget)

Mild av natur.. Utstilling med Tore Reisch

Tore Reisch (f.1978) har markert seg gjennom sitt betydelige arbeid med treskulpturer. Furu er det gjentagende materialet, men han benytter også andre treslag. Tegningen er et sentralt redskap i arbeidsprosessen, men de fremstår også som selvstendige verk. Den råe treskulpturen står i kontrast til den nærmest poetiske tegningen og sammen skaper de unike dialoger og sammenstillinger.

Last Updated: 09/12/2023

Source: Hva skjer kalender

Your recently viewed pages