Skip to main content
Unknown Component
civid: 5f74f731e1d91547d61722bc
name: plugins_common_social_share (widget)

Om å oversette i fellesskap

Register
Vanligvis blir en bok oversatt av én person og fra ett språk til et annet. Litteraturhuset har på dette arrangement invitert oversettergruppen Versatorium fra Wien til en samtale om en annen praksis.

Versatoriums arbeidsmåte opphever den ene oversetterens suverenitet og åpner for en flerspråklig tilnærming til oversettelse. Oversettere, forfattere, billedkunstnere, akademikere m.fl. fra forskjellige land og språk har i 12 år kommet sammen for å diskutere og oversette tekster.

Versatorium oppsto i forlengelsen av den østerrikske forfatteren Peter Waterhouses forelesninger om oversettelse på universitet i Wien. Siden har gruppen gitt ut oversettelser av Charles Bernstein, Roberta Dapunt, Elfriede Jelinek, Dante, Ferenc Szijj m.fl. For tiden arbeider de med diktbøker av Rosmarie Waldrop og Arild Vange og med et skuespill av Inger Christensen. Arrangementet på Litteraturhuset er avslutningen på en ukes workshop i Trondheim med Arild Vanges flerspråklige diktbok "Fjordarbeid".

Versatorium har mottatt en rekke priser for sine oversettelser og har presentert arbeidene sine verden over. Versatorium vil på arrangementet være flerspråklig representert ved Anna Eble, Felix Reinstadler, Marion Maurin, Mathias Müller, Melanie P. Strasser og Wania Castronovo.

Samtalen, som vil foregå på engelsk, vil bli ledet av forfatter og oversetter Arild Vange. Oversatte dikt vil bli fremført i en flerspråklig performance.

Sted: Sellanaraa
Tidspunkt: 16. september kl. 19
Inngang: 75/50

Last Updated: 06/20/2024

Source: Hva skjer kalender

Your recently viewed pages