Skip to main content
Harstad

Fotefar mot nord: Bjarkøy

Bjarkøy er rik på historie, og du finner fotefar-stien i et kulturlandskap som er utpekt til å være av nasjonal interesse på samme måte som Skallan-Rå

Bjarkøy er rik på historie, og du finner fotefar-stien i et kulturlandskap som er utpekt til å være av nasjonal interesse på samme måte som Skallan-Rå

På Bjarkøy strekker historien seg tilbake til yngre steinalder, via jernalder med den kjente og mektige vikinghøvdingen Tore Hund og Bjarkøyætta, og frem til i dag. Langs fotefarstien finner du informasjon om gårdshaugen på Øvergården, Ole Ottesastua, gravfeltet på

Frihågen, Bjarkøy kirke, Tore Hunds minnebauta og de store nausttuftene fra jernalder og middelalder.

Hovedskiltene finner du ved butikken, ved Ole Ottesastua og på Frihågen. I tillegg er det små skilt ved gravrøysene og veivisere langs kulturstien.

Om du ønsker lenger tur finnes det en rekke stier rundt omkring på øya, som for eksempel til Beinsteinbua og Stangheia på 238 moh.

Source: Destination Harstad

0

Fotefar mot nord: Bjarkøy

Your recently viewed pages